Microsoft word - 00004332.doc

Klinische Hematologie
PRO-4621/F02, versie: 1.1 van, 08.06.2007

PATIENTENINFORMATIE EN TOESTEMMINGSFORMULIER GRANULOCYTENDONOREN

Geachte heer, mevrouw,
Door hun ziekte en de behandeling zijn hematologische patiënten erg gevoelig voor infecties. Normaal kan is
het lichaam in grote mate in staat om zichzelf te verdedigen tegen infecties maar bij deze patiënten gaat dat niet, omdat zij te weinig witte bloedcellen hebben of omdat veel van de witte bloedcellen onvoldoende werken. Meestal krijgen de patiënten bij koorts of andere ziektetekens dan ook onmiddellijk zware antibiotica, en indien nodig ook middelen tegen schimmels om de infectie te behandelen. Soms zijn ook deze antibiotica en antischimmelmiddelen te weinig en moet uitgekeken worden naar andere mogelijkheden. Eén van deze mogelijkheden is om de patiënten tijdelijk witte bloedcellen van andere personen te geven zodat deze zullen helpen om de infectie te bestrijden. Anders dan transfusies van rode bloedcellen en bloedplaatjes, is dit gelukkig niet vaak nodig en zullen de antibiotica of antischimmelmiddelen volstaan, of zullen de witte bloedcellen van de patiënt op tijd herstellen zodat de eigen witte bloedcellen tegen de infectie Er bestaan verschillende soorten witte bloedcellen en de soort die we bij dit soort infectie nodig hebben, zijn de granulocyten. Normaal heeft iedereen voldoende van dit soort cellen in het bloed. Om in aanmerking te kunnen komen als donor van granulocyten dient u dezelfde bloedgroep te hebben als de patiënt. Bij de donor worden dan granulocyten uit het bloed gefilterd die onmiddellijk nadien aan de patiënt kunnen worden De granulocyten die aan de patient gegeven worden, gaan in het lichaam van de patient werken om infecties te bestrijden. Hierbij is er wel een mogelijk risico dat indien er een door heel de longen verspreide infectie aanwezig is, de reactie door de granulocyten juist een verergering van de toestand met zich mee kan brengen, eerder dan een verbetering. De granulocyten gaan infecties bestrijden waar nodig en hierbij kan er ook schade worden aangericht door deze reactie. Daarom worden de patienten nauwlettend in het oog gehouden. Het best werken deze granulocytentransfusies bij gelokaliseerde infecties. Momenteel is er een patiënt waarbij het nodig is om een ernstige infectie te helpen bestrijden door het geven van granulocytentransfusies. Daarom werd aan de patiënt en diens familie gevraagd rond te kijken naar personen in de familie en de vriendenkring met dezelfde bloedgroep als de patiënt. Hoe gaat alles in zijn werk? Eerst wordt u gezien op de raadpleging hematologie om te kijken of u medisch geschikt bent om een afname te ondergaan. Bij deze afname ligt u een aantal uren aan een toestel dat granulocyten uit het bloed filtert. Dit is wel wat ongemakkelijk, en de procedure is wat belastend. Om genoeg granulocyten in het bloed te hebben, dient u de avond voor een afname eenmalig dexamethasone 8mg (een cortisone) in te nemen en een spuitje Granocyt (myeloide groeifactoren). Van de dexamethasone slaapt u mogelijk wat slecht en van de Granocyt zou u niet veel last mogen ondervinden. Deze medicatie wordt u al meegegeven vanop de raadpleging (of een voorschrift om het bij de apotheek in het UZA te gaan halen). Nadien wordt u gezien op het bloedtransfusiecentrum waar men bloed neemt, uw aders bekijkt voor de afname en u nog uitleg geeft over de praktische kant van de afname. Indien de bloedtests gedaan door het bloedtransfusiecentrum goed zijn, komt u in aanmerking om donor te zijn. Bij deze bloedtesten wordt onder andere gekeken naar antistoffen in uw bloed en contact met virussen. Klinische Hematologie
PRO-4621/F02, versie: 1.1 van, 08.06.2007
De coördinatie van welke donor wanneer wordt opgeroepen, wordt in principe gedaan door een familielid van de patiënt in samenwerking met het bloedtransfusiecentrum Antwerpen. Dus van hen hoort u of u in aanmerking komt en wanneer men graag zou hebben dat u granulocyten komt geven. In principe mag u slechts twee tot eventueel drie maal granulocyten geven telkens met een week tussenpauze. De granulocyten die u afstaat, zijn door de Dexamethasone en de Granocyt als het ware extra aangemaakt voor de afname en eventueel tekort wordt door uw lichaam zeer vlug bijgemaakt. Het Hematologisch Team. Contactnummers: Afdeling Hematologie D2: 03-821 5350 Raadpleging Hematologie: 03-821 3250 Klinische Hematologie
PRO-4621/F02, versie: 1.1 van, 08.06.2007
TOESTEMMINGSFORMULIER GRANULOCYTENDONOREN
Ik, ondergetekende ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, heb de patienteninformatie over granulocytendonoren goed gelezen en begrepen de mogelijkheid gehad om vragen te stellen. Mijn vragen zijn naar voldoening kunnen beantwoord worden. Ik begrijp dat de toestemming tot het dienen als donor voor granulocyten een volkomen vrije beslissing is en dat hierop op elk ogenblik kan terugkomen. Ik ben bereid om te dienen als donor voor granulocyten en stem in met de toediening van Dexamethasone en Granocyt voor deze procedure, en met de afname zelf. Klinische Hematologie
PRO-4621/F02, versie: 1.1 van, 08.06.2007
TOESTEMMINGSFORMULIER GRANULOCYTENDONOREN
Ik, ondergetekende ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, heb de patienteninformatie over granulocytendonoren goed gelezen en begrepen de mogelijkheid gehad om vragen te stellen. Mijn vragen zijn naar voldoening kunnen beantwoord worden. Ik begrijp dat de toestemming tot het dienen als donor voor granulocyten een volkomen vrije beslissing is en dat hierop op elk ogenblik kan terugkomen. Ik ben bereid om te dienen als donor voor granulocyten en stem in met de toediening van Dexamethasone en Granocyt voor deze procedure, en met de afname zelf.

Source: http://mietracteur.eu/afbeeldingen/donor%20info.pdf

Assignment_1_aaas25

Societies throughout the world differ in their ways of living, communicating, and celebrating. Additionally, discovering the ways that these groups of people relate to one another can be quite an intriguing process. Depending on where an individual is geographically located results in the diversity and culture that is manifested within that person. As for African oral literature and society, A

Microsoft word - blckbdmillongood.doc

Blackboard Notes on Mill, Utilitarianism , chapter 2 opening Mill on the good. For Philosophy 13 After stating the utilitarian principle (the righter/wronger test), Mil says many think that the idea that life has “no better object of desire and pursuit” than pleasure is “a doctrine worthy only of swine.” In other words, the objection is that pleasure is not the only good.

© 2008-2018 Medical News