Eukapninen voluntaarinen hyperventilaatiokoe

Heikki Lukkarinen, Varpu Elenius, Tuomas Jartti/TYKS lasten- ja nuorten klinikka 2013 Eukapninen voluntaarinen hyperventilaatiokoe
Eukapninen voluntaarinen hyperventilaatiokoe (EVH) on tutkimus, joka mallintaa raskaan
rasituksen aiheuttamaa hengitysteiden ärsytystä. Tutkimusta on käytetty huippu-urheilijoilla
osoittamaan rasituksen laukaisemaa keuhkoputkien supistumista. Tutkimusta ei ole
rasittavuutensa vuoksi juurikaan käytetty muilla potilasryhmillä aikuisilla. EVH on herkkä ja
spesifinen tutkimus osoittamaan rasituksen laukaisemaa keuhkoputkien supistumista ja astmaa
aikuisillaLapsella hyperventilointi on aikuista helpompaa ja tämän vuoksi tutkimus voidaan
onnistuneesti tehdä jopa alle 5vuotiaille lapsillToistaiseksi lapsille ei ole viitearvoja.
Hyperventilointi kuivattaa hengitysteiden pintakerrosta, mikä vastaa raskaan rasituksen
aiheuttamia muutoksia hengitysteissä. Kuivuminen laukaisee useiden välitysmekanismien kautta
keuhkoputkien supistumisen. Reaktioherkkyyteen vaikuttaa merkittävästi hengitystaajuus ja
hengitettävän ilman lämpötila. Viilentämällä hengitettävää kaasua voidaan lyhentää rasitusaikaaEVH-tutkimus voi provosoida myös toiminnallisen äänihuulipareesin, mikä näkyy
sisäänhengitysvaikeutena tutkimuksen aikana.
Indikaatiot
Astman diagnostiikka ja seuranta >10-vuotiaalla lapsella

Vaatimukset tutkittavalta

-
kyky puhaltaa luotettavasti spirometriin FEV1-arvon tulee lähtötilanteessa olla >70% odotusarvosta tutkimus tulisi tehdä aikaisintaan 2 viikon kuluttua hengitystieinfektiosta, koska akuutit infektiot voivat vaikuttaa supistusherkkyyteen
Tuloksen tulkinta
Jos potilaan FEV1 laskee >10% lähtöarvosta, tulkitaan testi poikkeavaksi. Koska viitearvot on
määritetty aikuisilla, tulee muutoksen tukea kliinistä kuvaa lapsilla/nuorilla. Jos lapsen oireet
sopivat astmaan, >10% lasku lähtöarvosta tulkintaan hengitysteiden hyperreaktiivisuuteen ja
astmaan sopivaksi. Jos tutkittava on pystynyt ylläpitämään tavoiteventilaatiota ja FEV1-lasku on
<10%, aktiivinen astma on epätodennäköinen.
Tutkimuksen suoritus
Tavoitteena on hengittää lähes maksimaalisella (85%) minuuttiventilaatiolla 6 minuutin ajan.
Tavoiteminuuttiventilaatio on ennen testiä mitattu FEV1-arvo (litroina) x 30 eli maksimaalinen
voluntaarinen ventilaatio (MVV). Tavallisimmin noin 14-vuotiaan pojan MVV on 100-120
litraa/minuutti.
Tutkittava hengittää istuma-asennossa kaksisuuntaiseen venttiiliin bakteerifiltterin läpi maksimaalisella voimalla ja nopeudella pyrkien pitämään yllä tavoiteminuuttiventilaatiota. Hyperventiloinnin aikana kontrolloidaan useita kertoja poistoilman virtausta ja siten minuuttiventilaatiotasoa (automaattimittari). Koska anturin kaliiberi on isolle lapselle hieman pieni, vastuksen minimoimiseksi tavoitetasoa kontrolloidaan 30 sekunnin välein 10 sekunnin jaksoissa. Tämän lisäksi tavoitetaso arvioidaan hengityspallon tyhjenemisestä kun tulevan kaasun virtausnopeudeksi on asetettu potilaan MVV. Kaaviokuva tutkimuslaitteistosta: Heikki Lukkarinen, Varpu Elenius, Tuomas Jartti/TYKS lasten- ja nuorten klinikka 2013 Kaksisuuntainen venttiili ja tutkittavan suukappale 10. Poistoilmamittaus, elektroninen virtausmäärän 6 minuutin hyperventiloinnin jälkeen mitataan FEV1 0, 5 ja 10 minuutin kohdalla. Tämän jälkeen
tehdään normaali bronkodilataatiokoe.
Ongelmat tutkimuksen aikana

Hyperventilointi lisää merkittävästi syljen eritystä ja tutkittavat saavat tarvittaessa sylkeä
kaarimaljaan kesken tutkimuksen. Hyperventilointia tulisi jatkaa mahdollisuuksien mukaan
keskeytyksettä. Jos hyperventilointi keskeytyy useaksi kymmeneksi sekunniksi esimerkiksi
hankalan yskänpuuskan vuoksi, joudutaan tutkimus keskeyttämään. Tutkimus keskeytetään myös
välittömästi, jos potilaalle ilmaantuvat merkittävät hengitysvaikeusoireet. Tällöin pyritään
välittömästi puhaltamaan spirometriaan ja antamaan avaavaa lääkettä, jos kysymys on
astmakohtauksesta.

Kirjallisuutta
1. Anderson SD, Argyros GJ, Magnussen H, Holzer K. Provocation by eucapnic voluntary
hyperpnoea to identify exercise induced bronchoconstriction. Br J Sports Med 2001;35:344-7. 2. Hurwitz KM, Argyros GJ, Roach JM, Eliasson AH, Phillips YY. Interpretation of eucapnic voluntary hyperventilation in the diagnosis of asthma. Chest 1995;108:1240-5. 3. Nielsen KG, Bisgaard H. Lung function response to cold air challenge in asthmatic and healthy children of 2-5 years of age. Am J Respir Crit Care Med 2000;161:1805-9. 4. Murray CS, Woodcock A, Langley SJ, Morris J, Custovic A. Secondary prevention of asthma by the use of Inhaled Fluticasone propionate in Wheezy INfants (IFWIN): double-blind, randomised, controlled study. Lancet 2006;368:754-62.

Source: http://vinku.utu.fi/lomakkeet/Eukapninen_voluntaarinen_hyperventilaatiokoe_20130522.pdf

krisochtraumacentrum.se

Post-traumatic stress disorder and life events among recently resettled refugees Post-traumatic stress disorder and life events among recentlyDepartment of Public Health Sciences, Division of PsychosocialThis work is dedicated to absent friends:Hartmut Apitzsch for his clinical sensitivity and dedication, generous sharing of wisdom, andSten W. Jakobsson for his compassion, inspir

Vanadyl sulfate

SHANGHAI HUATING CHEMICALS FACTORY CO.,LTD Material Safety Data Sheet Vanadyl sulfate MSDS Section 1: Chemical Product and Company Identification Product Name: Vanadyl sulfate Catalog Codes: SLV1291 CAS#: 27774-13-6 RTECS: YW1925000 TSCA: TSCA 8(b) inventory: Vanadyl sulfate CI#: Not available. Synonym: Chemical Name: Vanadium oxysulfate, Vanadium oxysu

© 2008-2018 Medical News