Theunisse tip nr. 10, 7-6-2012

THEUNISSE TIP

Nr. 10, 7 juni 2012

Tijdelijke vrijstelling voor Perfekthion

Perfekthion heeft van Staatssecretaris Bleker een tijdelijke vrijstelling gekregen om max. 2 keer toegepast te mogen
worden in knolselderij (tot 1 juli 2012), witlof (tot 30 oktober 2012) en koolraap en wortelen (tot 30 september 2012).
Aan de vrijstelling zijn echter zware aanvullende eisen gesteld. Zo mag er niet gespoten worden op bloeiende
gewassen of gewassen die door bijen bevlogen worden en moet de toediening op één van de volgende wijzen plaats
vinden: 1. Met een overkapte beddenspuit; 2. Met een sleepdoek + driftarme spuitdop + 0,5 m extra teeltvrije zone; of
3. Een lage spuitboomhoogte + venturidop + kantdop + luchtondersteuning + 0,5 m extra teeltvrije zone.
Tenslotte dient het middel ook nog in combinatie met een vogelafwerend middel te worden verspoten. Wat dit inhoud
kunnen wij momenteel nog niet overzien, zodra er meer duidelijkheid is zullen wij u hierover berichten.
Aarfusarium in tarwe
Aarfusarium veroorzaakt niet alleen een lagere opbrengst maar verhoogd ook het DON-gehalte, dit laatste kan voor
problemen zorgen bij de afzet van de tarwe.
De optimale omstandigheden voor het ontstaan van aarfusarium in tarwe zijn lange bladnatperioden in combinatie
met hoge temperaturen (vanaf 18 ºC, optimum is 23ºC) tijdens de bloei van de tarwe.
Percelen die maïs of tarwe als voorvrucht hebben zijn extra gevoelig voor het ontstaan van aarfusarium.
De rassen Residence, Lear, Delmare, Tataros, Einstein en Limes zijn extra gevoelig voor aantasting. De invloed van
het ras is echter veel kleiner dan de andere genoemde factoren.
De aantasting door aarfusarium kan onderdrukt worden door, bij voorkeur in het midden van de bloei van de tarwe, te
spuiten met 1 l Prosaro of 1,5 l Caramba, voeg een uitvloeier toe voor een betere bedekking van de aar.
De bespuiting heeft het meeste effect wanneer gespoten wordt in een periode van 3 dagen voor- of na een infectie.
Toprol in aardappelen

Vergeet niet om in de periode rond 10 - 15 juni een bestrijding tegen de aardappeltopluis uit te voeren om een
aantasting van Toprol te voorkomen. De aardappeltopluis kan eenvoudig bestreden worden door de inzet van 0,2 l
Sumicidin Super, 0,2 l Decis EC
of 50 ml Karate Zeon. Ook aanwezige coloradokevers worden goed bestreden.
Wanneer ten tijde van de toprolbestrijding ook wegedoorn- of vuilboomluis in het gewas aanwezig zijn, kies dan voor
150 ml Calypso. Calypso spaart de natuurlijke vijanden en heeft een nawerking van 2-3 weken.
Het middel Actara is door een etiketwijziging pas na de bloei toegelaten in aardappelen. Tevens gelden er dan zulke
strenge restricties dat de inzet van Actara na-opkomst in aardappelen niet interessant meer is.
Wortelonkruid bestrijden in suikerbieten

Het etiket van Lontrel is dit jaar gewijzigd. I.p.v. een pleksgewijze toepassing met 1,5 l Lontrel vermeld het etiket nu
een volveldsbehandeling met 1,2 l Lontrel of een gedeelde toepassing van 3 x 0,5 l Lontrel toegevoegd aan het LDS.
Wanneer distels en hoefblad in suikerbieten hersteld zijn van eerder verrichtte bespuitingen, kunnen zij tijdens
groeizaam weer (18-20ºC en een bedekte lucht) bestreden worden met 1,2 l Lontrel + 1 l Onkruidolie.
Graanhaantjes bestrijden in tarwe

De druk van bladluizen in de tarwe is momenteel erg laag, wel zien we een toename van de larven van het
graanhaantje. Wanneer hiertegen nog geen bestrijding heeft plaats gevonden, omdat er ten tijde dat de bespuiting
tegen afrijpingsziekten werd uitgevoerd nauwelijks larven te vinden waren, adviseren wij nu alsnog een bestrijding uit
te voeren. Gebruik hiervoor 0,2 l Sumicidin Super, 0,25 l Decis EC of 50 ml Karate Zeon.
Korte tips

• Op de meeste percelen cichorei is de onkruidbestrijding achter de rug. Vergeet echter niet om de dosering Dual
Gold aan te vullen tot het maximum van 1,3 l per hectare. Een voldoende hoge dosering Dual Gold voorkomt de
latere kieming van o.a. hanenpoot, zwarte nachtschade en aardappelzaailingen. Voor elk echt blad kunt u per
week 0,1 l Dual Gold inzetten, tot het maximum van 1,3 l is bereikt.
• Het ziet er de eerste week nog niet naar uit dat er weer contactmiddelen in de zaaiuien gespoten kunnen worden. Het huidige weer is wel ideaal om de bodemherbiciden aan te vullen. Zie hiervoor ook Theunisse TIP nr. 8. Pas bij de inzet van Chloor IPC momenteel wel op voor de aanwezigheid van bloeiend graszaad en graan. • In zomertarwe waar nog geen T1 bespuiting heeft plaats gevonden, treffen we momenteel soms gele roest aan. Zet hier zo spoedig mogelijk 1 l Opus Team in.
Theunisse BV Gibsonstraat 11 Postbus 10 4650AA Steenbergen Tel0167-565550 Fax0167-567403 E-mail [email protected] K.v.K. Breda no. 20034807 Hoewel wij deze Theunisse TIP met de grootst mogelijke zorg hebben samengesteld wijzen wij u erop dat u ons niet aansprakelijk kunt stellen voor schade die voortkomt uit de hier genoemde adviezen, noch uit adviezen van ons en onze medewerkers.

Source: http://www.theunissebv.nl/files/Theunisse_Tips/2012/Theunisse_TIP_nr._10__7-6-2012.pdf

La lettura come terapia

La lettura come terapia Si può cambiare con un libro? Se l'ormai celebre motto di Lou Marinoff, il più famoso consulentefilosofico americano e autore del testo Platone è meglio del Prozac , propone di esercitare la praticafilosofica, per affrontare problemi esistenziali e di relazione, altrettanto valido potrebbe essere ilricorso alla biblioterapia. Il termine indica il valore del

Evaluation of asymptomatic .

Evaluation of Asymptomatic Microscopic Hematuria in Adults - Septembe. http://www.aafp.org/afp/AFPprinter/990915ap/1143.html?print=yes Evaluation of Asymptomatic Microscopic Hematuria in Adults University of Kansas Medical Center, Kansas City, Kansas hematuria, written by theValley Urology Center, Renton, WashingtonIn patients without significant urologic symptoms, microscopic hematu

© 2008-2018 Medical News