11-06 lura räven-g

Konsten att locka räv med harskrik tillhör de jaktfor-
mer som alla vet ska fungera, men få använder. Här
går vi igenom grunderna i hur räven kan luras.
Metoden är kanske inte lätt, men väldigt effektiv.
AV ULF LINDROTH
Teorin är enkel. Räven hör något som
I praktiken är det lite svårare, av det enkla skälet att räven alltid är räv. Med oden 15 mars–15 april i år lockade jag gens låter den sig inte luras varje gång, plågas, vilket är vanligast när mindre predatorer, som en uggla eller rovfågel, med ett ganska hårt tryck på räven från för att lära mig att locka räv med har- Med rätt taktik låter sig räven alltså rör sig. Stannar räven och tittar är detabsolut stillhet som gäller.
jakten. När en räv som till exempelkommer för en stövare ser en rörelsekastar den ofta blixtsnabbt. En räv somkommer på lock förväntar sig däremot att se rörelse. När en väl dold jägare lyfter bössan stannar räven ofta till för att titta. Så dyker räven plötsligt upp dig, satsa på att göra en mjuk anlägg- ning i en rörelse och skjut snabbt.
från Arjeplogsfjällen i början av april.
spännande jaktformer som kan tänkas.
Stöd till hjälp
Troligen också det överlägset effekti- vaste sättet att ta vinterrävar utan att 800, 800 och 1 200 meter i god fart.
räven är liten och hållen kan bli dryga.
har sina för- och nackdelar. Bäst är att sitta med bössan uppe på stödet, så att Det går ofta fort
hare kan göra läten allt ifrån grymtan- av rävarna du ens ser innan de upptäckt efterfrågar räven inte bara just harar, dig, och hur stor andel av de rävarna du räven först när den är nära dig kan allt är viktigare än lätena du gör. Och det Tyck synd om din hare
kräver erfarenhet för att känna igen ett bra pass och sätta sig rätt, så misströsta du som regel vrida dig till en bra vinkel inte om lockjakten går trögt i början.
för skott medan räven är ett par hundra skap är smärtfyllt och ångestladdat.
Det växlar mellan låga och höga toner, på att bara röra dig medan räven själv täcker jägaren. Därför satsar jag oftast på hög volym. Mitt mål med skrikandetär att nå rävar både en och två kilo-meter bort, kanske längre.
Vädret har förstås betydelse för
farna lockjägare på rödräv, förklarade att räven naturligtvis hör braket i ska- rävtillhållen när det är skare. I stället sträckor. Det sättet att jaga på skare kan förändra hela jakten, som det gjor-de för mig en marskväll i år.
En februarieftermiddag skidade jag
ut efter ripjakten och satte mig vid en
Snön föll tätt när jag satte mig tillrät-
bergklack en kilometer från lägret.
I djup lössnö springer rävarna inte så långa sträckor för att kontrollera ett skrik. Den här februariräven kom troligen bara med sikt över ett hygge och en myr.
skidor och stålkanter på vägen ut.
från höjden som syns i bakgrunden. Ändå upptäckte jag först på vägen ut bakifrån och sett mig. Jag följde spåret snö. Lössnö dämpar jägarens ljud och att rävar i nästan hela fjälldalen skulle – tyst tack vare snön – i ungefär en kilometer. Då var räven åter lugn. Spå- misstänkta rävtillhåll för att ta pass.
Stark skare däremot gör att räven
kan färdas långt för att undersöka ett i den vindstilla kvällen. Den kom ut på även då det inte handlar om färsk spår- En bra plats för att locka räv får inte
rävar som är på väg till eller från den.
Där är räven ett helt annat vilt, mera Räven är inte rädd för öppna ytor. En Armbandsuret utanpå kläderna och på rädd alls, den är bara nyfiken och upp- armens insida eliminerar behovet av att röra sig för att kontrollera tiden. Mitt standardprogram är ungefär en
halv minuts lockande följt av två till
tre minuters tystnad. Pauserna finns
där främst för att chanserna att ta
räven ökar om den kommer när du är
tyst. Då är det svårare för den att
genast få ögonen på din position.
anledningen kortare sekvenser och sit-ter tyst större del av tiden. Är passet Sitter man stilla och har möjlighet att upptäcka räven på lite avstånd behöver man inte alltid sitta i skydd av något, viktigast är att man smälter in någorlunda i omgivningen. eller vid stora fält, så kan jag lockalängre sekvenser och sitta tyst bara ter till. Förhoppningen är att någon ny vegetation räcker en kortare sträcka.
får jag oftast syn på räven i så god tid rar ganska ofta och på det viset har jag att den ändå inte får chansen att upp- skjutit rävar upp till en timme efter att på samma ställe gång på gång. Idealet Efter 20 minuter slutar jag, sitter tyst
som att rävarna kan ta god tid på sig.
Det kan motivera mera envist sittande.
Har du små marker kanske du bara
ska locka räv några få gånger per år, sitta och nöta länge är en tveksam stra- lämpligen då förhållandena är perfek- strunta i harskriket. En sådan gång kan skrivet i sten. Skidar jag långt för att ekorre i nöd heller, och olika rävläten att flytta dig till ostörd mark. En lugn viktigt. Jag har lockat räv till skott på eller grönt också, men du måste smäl- inte har väggar. Och även då gäller det att inte vrida på huvudet i onödan.
silhuett. Inget pass där jägaren syns i hövs, kupad över pipan. Den ger liv åt stilla än på älgpasset. Helst helt stilla, en kamrat
Lockjägaren vill vara så diskret som
möjligt och ensamjakt kan verka som
det naturliga valet. Men det kan löna
sig att vara två.
meter rakt ner i vind från lockarenkan ofta få bra lägen på rävar somcirklar in för att ta vind. På vissa väl- Augustiräven sköts i kanten av ett skånskt betfält av en förhållsskytt. När rävarna är försiktiga kan förhålls- skyttarna ofta få bättre skottillfällen tar är att nu kommer rävarna in i såten med dålig sikt är att sätta ut en eller let för att undersöka det. Den gjordevad rävar ska göra – den började trava runt. Rävtiken kom in i synfältet tillhöger, med kurs ner i lä av ljudkällan.
Vinden är en mycket viktig faktor vid
lockjakt på räv. Stark vind är en nack- minst 90 procent att försöka ta vind av dig. En del kanske helt nära, andra just snett framåt höger och nära att få vind emot till stor hjälp, eftersom vindrikt- härom året. För att få riktig sikt hade vat att locka på räv, eller för den delen använda vittringen föll den för ett för- såt som den annars kom från rätt håll också den första harskriksräv jag såg, ansiktet. Jag hade gjort ett tankefel.
Så vinden i ryggen är principen. Ide-
alet är att vittringen ligger ut över en Räven kommer för att den är intres-
bakåt, men kunde inte ses därifrån hel- räven innan den når fram till din vitt- haren innan den kastar sig över den.
Kontrollerar gör en räv med nosen.
fladdrar tyget är det värdelöst).
på din läsida. Detta är faktiskt till din testat din vind långt utanför hagelhåll fördel, eftersom det är så säkert att du Tyvärr säljs de bästa lockpiporna inte
i Sverige. Tillverkaren Hubertus har ett
par varianter på harskrikspipor på den
svenska marknaden, men de är röst-
svaga och inte särskilt driftsäkra. Lite
saliv, så tystnar de. I minusgrader är
det bara en tidsfråga innan de fryser.
på predatorer en stor jaktform. Natur-ligtvis finns det också mängder avpipor. Dels elektroniska varianter,men framför allt olika blåsinstrument.
Fyra pipor med öppna membran. Samt- liga har lockat räv till skott. Från vänster Cronk killer call, TallyHo, Primos regu- bran, och ”closed reed” som är pipor lator 10 och Crit’R call peewee. bertuspipan är av den senare typen.
Jag har testat ett antal av båda typer-
variera ljudet på flera olika sätt.
Genom att blåsa hårt eller lätt, förstås, från läpparna eller läpparnas plats på Två lockpipor av typen med slutna eller inbyggda metallmembran. Till vänster om denna jakt – även på rödräv.
en Hubertuspipa, till höger en pipa ”Closed reed” anses allmänt lättare – de fungerar dåligt i minusgrader.
Lyckligtvis är det inte särskilt svårt att heller. De är så gott som fryssäkra och tyvärr inte skickar order utanför USA. Helt klart kan ett harskrik locka räv
beror inte bara på kortare nätter.
der inte att det är lika effektivt när som kan ge tillfälle till spännande jakter.
bästa tiden på dygnet är den tid räven helst på dygnet. De färdas lätt på ska- ra jägarens vittring utan att visa sig. fler ljusa timmar med rävaktivitet.
långa att räven inte är särskilt aktiv i

Source: http://www.njff.no/portal/pls/portal/docs/1/77643042.PDF

nslab.ee.ntu.edu.tw

Facebook Recently reaching 1 billion active users per month [1], Facebook is no doubt one of the most powerful web services. Few of my friends don’t use Facebook, and almost all connections in my life are established through Facebook. When discussion is needed in, for example, a class or a club, we always add teammates as friend, build a Facebook group, and then decide topics, arrange me

Microsoft word - 9.1848.doc

1. Identification of the Substance/Preparation and of the Company/Undertaking Product name: Bowcare Buttermilk Soap 75g Product code: 9.1848 Company name: GPP Hygiene Emergency tel: 01773 596700 2. Composition/Information on Ingredients Contains: Aqua, Tetrasodium EDTA, Glycerin, Sodium Chloride, Sodium Palm Kernelate, CI 77891, Perfume, Sodium Tallowate, Tetra

© 2008-2018 Medical News