Microsoft word - radiologie contrasthart 2011 _4_.doc

Contrastmiddelen voor CT-scan van
het hart

Informatie en vragenlijst
Waarom deze folder?
U heeft een afspraak voor een onderzoek van het hart waarbij een contrastmiddel wordt gebruikt. Met een contrastmiddel worden organen en bloedvaten beter zichtbaar op een CT-scan, waardoor eventuele afwijkingen ook te zien zijn. In deze folder vindt u uitleg over het contrastmiddel en een vragenlijst. De werking van het contrastmiddel
Het jodiumhoudende contrastmiddel kleurt de vaten en organen, waardoor zij zichtbaar worden op de CT-scan. Het contrastmiddel wordt via de ader ingespoten. Tijdens het toedienen van het contrastmiddel via een ader kunt u een gevoel van warmte krijgen. Vrouwen krijgen soms het gevoel te moeten plassen. Deze gevoelens In uitzonderlijke gevallen kunnen ook andere bijwerkingen optreden, zoals: misselijkheid, jeuk, galbulten of niesbuien. ernstige allergische reacties op het jodium , waarbij ernstige complicaties kunnen plaatsvinden. De afdeling heeft voorzorgmaatregelen getroffen om deze ernstige bijwerkingen goed te kunnen Reacties op het contrastmiddel kunnen ook pas enige minuten na de inspuiting optreden. Daarom moet u minstens twintig minuten na het toedienen van het contrastmiddel op de afdeling radiologie blijven. Dus als uw onderzoek korter duurt dan twintig minuten, dan vraagt de laborant of assistent u om nog enkele minuten in de Belangrijk om door te geven
Als u hartklachten, hypertensie (hoge bloeddruk), gestoorde nier/leverfuncties, diabetes of de ziekte van Kahler heeft, is het belangrijk dat u dit van tevoren aan ons vertelt. Het contrastmiddel kan dan meer bijwerkingen in de bloedvaten geven. De afdeling neemt dan voorzorgsmaatregelen. Daarnaast willen we weten welke medicijnen u gebruikt. U kunt namelijk medicijnen krijgen tijdens het onderzoek om de hartslag rustig te houden. Daarvoor is het belangrijk dat we weten wat u inneemt. Uw vragen
Wilt u meer informatie of heeft u niet alles begrepen vraag dan gerust om uitleg. Ook kunt u altijd om de bijsluiter van het contrastmiddel vragen. De afdeling is op werkdagen bereikbaar van 8.00 tot 17.00 uur, telefoonnummer (072) 548 34 00. Ook is de afdeling per mail bereikbaar: [email protected]. Meer informatie vindt u op de website van het MCA: www.mca.nl/radiologie. Vragenlijst voor het toedienen van contrastmiddel en medicijnen bij CT-scan hart
Wilt u van tevoren de vragenlijst invullen? Neemt u de ingevulde vragenlijst mee op de dag van het Heeft u al eens eerder contrastmiddel via een ader ingespoten gekregen? Kunt u aangeven bij welk onderzoek dit is geweest? …………………………………………………………………………………………………… Heeft het contrastmiddel tot enige reactie geleid? Zo ja, kunt u aangeven welke reactie en wat er mee gedaan is? …………………………………………………………………………………………………. Gebruikt u medicijnen? Vierentwintig uur voor onderzoek Viagra gebruik staken. Heeft u een van de volgende aandoeningen (gehad)? Zijn er nog bijzonderheden die u ons wilt melden? Ik heb de voorlichting en instructies gelezen en begrepen en ga akkoord met de toediening van contrastmiddel ten behoeve van het gevraagde onderzoek. naam Checklist CT-scan van het hart:

Medicijngebruik

Contrastmiddel
Is er afgeweken van het desbetreffende protocol en
Controles voor het onderzoek
:
BMI index = kilogram / (lengte * lengte) Medicatie:
Controles na het onderzoek: na elke 10 min (3x)

Source: http://www.mca.nl/Portals/1/brochures/MCA/radiologie/149321_RAD_contrastmiddelen%20voor%20CT-scan%20van%20het%20hart_2011_08.pdf

Microsoft word - [41]smith.doc

A Comprehensive Look at Hormones and the Effects of Hormone Replacement Director of the Fellowship in Anti-Aging and Functional Medicine ABSTRACT Three things define aging. They are memory, vision, and mobility. In order to maintain thesefunctions hormone replacement is needed as one ages. Hormone replacement should not be consideredwithout a complete understanding of how all the body�

wynoacademicjournals.org

Journal of Agricultural Science Vol. 1(5), pp. 89-93. August 2013 Available online a ISSN: 2315-9162 ©2013 Wyno Academic Journals THE USE OF CHLOROQUINE PHOSPHATE AS A MEANS OF REGENERATING THE MOTILITY OF POST THAWED CANINE SPERMATOZOA. Otite, J.R.1*, Sokunbi, O.A1, Ladokun, A. O. 1,2 and Adejumo, D.O1. 1Reproductive Physiology Laboratory, Department of Animal Science, University of Ib

© 2008-2018 Medical News