Behandeling in stresssituaties

Bijlage 1
Informatie voor ouders met een kind dat behandeld wordt met hydrocortison

De bijnieren van uw kind maken te weinig cortisol (=hydrocortison). Om toch voldoende van
deze stof in het lichaam te hebben, krijgt uw kind dagelijks hydrocortison. In sommige
situaties heeft uw kind meer nodig dan normaal. Dan moet u extra hydrocortison geven. In
deze brief staan de situaties, waarin dit het geval is. Bovendien wordt uitgelegd hoe u kunt
bepalen hoeveel hydrocortison u dan moet geven.

Wanneer heeft uw kind meer hydrocortison nodig?
Uw kind heeft meer hydrocortison nodig in situaties die extra spanning geven. In medische
termen noemen we dit ‘stress’. Hierbij moet u denken aan een ziekte of een ongeval, maar
ook aan een verjaardagsfeestje, een examen of een sportdag. Hoe meer stress (=spanning) een
gebeurtenis geeft, hoe meer hydrocortison uw kind nodig heeft. De hoeveelheid stress is
afhankelijk van:
a) de gebeurtenis (een ongeval geeft meer stress dan een examen), en
b) het karakter van uw kind (het ene kind maakt zich drukker voor een examen dan het

Zijn alle situaties van stress (=spanning) hetzelfde?

Lichte stress: Wanneer een gebeurtenis uw kind slechts weinig extra spanning geeft,
noemen we dat lichte stress. U hoeft dan geen extra hydrocortison te geven.
Matige stress: Een infectie of een toets geven uw kind meer spanning dan normaal.
We spreken dan van matige stress.
Ernstige stress: Bij een ongeval, ernstige griep of operatie is er sprake van ernstige
stress.
In het schema (ZIE ACHTERZIJDE VAN DEZE BRIEF) staat hoeveel hydrocortison u
uw kind bij matige en ernstige stress moet geven.
Wanneer moet ik beginnen met extra medicatie?
Als u extra stress voorziet (bijv. sporttoernooi), geeft u uw kind in overleg met de arts extra
medicatie volgens het schema. Bij grote gebeurtenissen (bijv. verhuizing, verre vakantie of
geplande operatie), kunt u het best ruim tevoren met de arts overleggen. Als stress onverwacht
optreedt (bijv. uw kind wordt ziek), dan volgt u het bijgevoegde schema.
Wat moet ik doen als ik twijfel of ik extra medicatie moet geven?
Dan kunt u het beste toch extra medicatie geven. Eenmalig een hogere dosis hydrocortison
kan namelijk geen kwaad. Als twijfel blijft bestaan, kunt u contact opnemen met de
behandelend arts.

Hoe lang moet ik doorgaan met het geven van extra medicatie?
Als de stress licht of matig was, kan de extra medicatie direct na de gebeurtenis (bijvoorbeeld
na herstel van de infectie) gestopt worden. Afbouwen is niet nodig. Na ernstige stress, moet u
de medicatie wel langzaam afbouwen. Dit doet u door nog twee dagen Methode A te volgen
(zie schema). Hierna geeft u weer de normale hoeveelheid hydrocortison.
Moet de hoeveelheid fludrocortison ook worden aangepast?
Sommige kinderen gebruiken naast hydrocortison ook fludrocortison (Florinef®). De
hoeveelheid van dit medicijn hoeft niet veranderd te worden bij stress.
MATE VAN STRESS
UW KIND KAN MEDICIJNEN
UW KIND KAN MEDICIJNEN NIET
SLIKKEN OF NIET BINNENHOUDEN
Methode A
Methode C en D zijn bedoeld voor
= 3 keer de normale hoeveelheid acute situaties waarbij uw kind de
hydrocortison in 4 gelijke giften a medicatie niet kan slikken. U moet
dan altijd contact opnemen met uw
behandelend/dienstdoend
arts/endocrinoloog!

Methode C:
Methode D:
Methode B
= 5 keer de normale hoeveelheid • Jonger dan 6 jaar:
6 jaar of ouder:
Tijdstippen
Normale medicatie
Methode A
Methode B
Methode C
Zetpillen hydrocortison (100 mg/m2) ………30… mg Methode D
Belangrijke telefoonnummers van het LUMC: Weekdagen: • 8.30 – 17 uur: 071-5269111, pieper 9178 (kinderarts- • 17 – 8.30 uur: 071-5269111, dienstdoende kinderarts • 071-5269111, dienstdoende kinderarts • Dr.W. Oostdijk • Prof.dr H.A.Delemarre-van de Waal • Dr. A.Felius • Dr. S.E. Hannema, fellow kinderendocrinologie

Source: http://fintan.minderhout.eu/pdf/stressfintanminderhout.pdf

Permeabilidade intestinal

O modo como os vários estrogénios são metabolizados, Se uma mulher tiver níveis normais de estrogénios mas tem um papel importante na patogénese de situações a sua razão 2OH/16OH for baixa , indicando um clínicas que dependem da maior ou menor predomínio do metabolito mais activo, tem maior risco de situações ligadas a um excesso de estrogénios . Por outro lado uma razã

Synchromed pump pocket fill 03- main hcp letter_rennie, andrew@_fa_mdd_20110107.pdf

Urgent: Medical Device Correction Important Clinical Information about Pocket Fills SynchroMed® II and SynchroMed EL Implantable Drug Pumps Dear Healthcare Professional: This letter provides important reminders concerning the potential for a pocket fill during a SynchroMed® II or SynchroMed EL implantable drug pump refill procedure, and important patient management recommendations th

© 2008-2018 Medical News